Podatność CVE-2018-13914


Publikacja: 2019-02-25   Modyfikacja: 2019-02-26

Opis:
Lack of input validation for data received from user space can lead to an out of bound array issue in Snapdragon Auto, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Wearables in version MDM9150, MDM9206, MDM9607, MDM9650, MSM8909W, MSM8996AU, SD 210/SD 212/SD 205, SD 636, SD 820A, SD 835, SDM630, SDM660, SDX20.

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.6/10
6.4/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Qualcomm -> Snapdragon auto firmware 
Qualcomm -> Mdm9150 firmware 
Qualcomm -> Snapdragon consumer internet of things firmware 
Qualcomm -> Mdm9206 firmware 
Qualcomm -> Snapdragon industrial internet of things firmware 
Qualcomm -> Mdm9607 firmware 
Qualcomm -> Mdm9650 firmware 
Qualcomm -> Msm8909w firmware 
Qualcomm -> Msm8996au firmware 
Qualcomm -> Sd 205 firmware 
Qualcomm -> Sd 210 firmware 
Qualcomm -> Sd 212 firmware 
Qualcomm -> Sd 636 firmware 
Qualcomm -> Sd 820a firmware 
Qualcomm -> Sd 835 firmware 
Qualcomm -> Sdm630 firmware 
Qualcomm -> Sdm660 firmware 
Qualcomm -> Sdx20 firmware 

 Referencje:
https://www.codeaurora.org/security-bulletin/2019/02/04/february-2019-code-aurora-security-bulletin

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top