Podatność CVE-2018-14447


Publikacja: 2018-07-20

Opis:
trim_whitespace in lexer.l in libConfuse v3.2.1 has an out-of-bounds read.

Typ:

CWE-125

(Out-of-bounds Read)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Libconfuse project -> Libconfuse 
Debian -> Debian linux 

 Referencje:
https://github.com/martinh/libconfuse/issues/109
https://lists.debian.org/debian-lts-announce/2018/08/msg00017.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top