Podatność CVE-2018-14492


Publikacja: 2018-07-21

Opis:
Tenda AC7 through V15.03.06.44_CN, AC9 through V15.03.05.19(6318)_CN, and AC10 through V15.03.06.23_CN devices have a Stack-based Buffer Overflow via a long limitSpeed or limitSpeedup parameter to an unspecified /goform URI.

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Tendacn -> Ac10 firmware 
Tendacn -> Ac15 firmware 
Tendacn -> Ac18 firmware 
Tendacn -> Ac7 firmware 
Tendacn -> Ac9 firmware 

 Referencje:
https://github.com/ZIllR0/Routers/blob/master/Tendaoob1.md

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top