Podatność CVE-2018-14528


Publikacja: 2019-07-05   Modyfikacja: 2019-07-06

Opis:
Invoxia NVX220 devices allow TELNET access as admin with a default password.

Typ:

CWE-798

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Invoxia -> Nvx220 firmware 

 Referencje:
https://gitlab.com/r3dlight/CVE-2018-14528

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top