Podatność CVE-2018-14529


Publikacja: 2019-07-05   Modyfikacja: 2019-07-06

Opis:
Invoxia NVX220 devices allow access to /bin/sh via escape from a restricted CLI, leading to disclosure of password hashes.

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Invoxia -> Nvx220 firmware 

 Referencje:
https://gitlab.com/r3dlight/CVE-2018-14529

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top