Podatność CVE-2018-14558


Publikacja: 2018-10-30   Modyfikacja: 2018-10-31

Opis:
An issue was discovered on Tenda AC7 devices with firmware through V15.03.06.44_CN(AC7), AC9 devices with firmware through V15.03.05.19(6318)_CN(AC9), and AC10 devices with firmware through V15.03.06.23_CN(AC10). A command Injection vulnerability allows attackers to execute arbitrary OS commands via a crafted goform/setUsbUnload request. This occurs because the "formsetUsbUnload" function executes a dosystemCmd function with untrusted input.

Typ:

CWE-78

(Improper Neutralization of Special Elements used in an OS Command ('OS Command Injection') )

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Tenda -> Ac10 firmware 
Tenda -> Ac7 firmware 
Tenda -> Ac9 firmware 

 Referencje:
https://github.com/zsjevilhex/iot/blob/master/route/tenda/tenda-01/Tenda.md

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top