Podatność CVE-2018-14808


Publikacja: 2018-10-01

Opis:
Emerson AMS Device Manager v12.0 to v13.5. Non-administrative users are able to change executable and library files on the affected products.

Typ:

CWE-269

(Improper Privilege Management)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Emerson -> Ams device manager 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/105406
https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-18-270-01

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top