Podatność CVE-2018-14933


Publikacja: 2018-08-04

Opis:
upgrade_handle.php on NUUO NVRmini devices allows Remote Command Execution via shell metacharacters in the uploaddir parameter for a writeuploaddir command.

Typ:

CWE-78

(Improper Neutralization of Special Elements used in an OS Command ('OS Command Injection') )

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
NUUO -> Nvrmini firmware 

 Referencje:
https://www.exploit-db.com/exploits/45070/
https://www.exploit-db.com/exploits/46340/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top