Podatność CVE-2018-14941


Publikacja: 2018-08-05

Opis:
Harmonic NSG 9000 devices allow remote authenticated users to read the webapp.py source code via a direct request for the /webapp.py URI.

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Harmonicinc -> Nsg 9000 

 Referencje:
https://github.com/pudding2/NSG9000/blob/master/exp.txt

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top