Podatność CVE-2018-1550


Publikacja: 2018-09-26

Opis:
IBM Spectrum Protect 7.1 and 8.1 could allow a local user to corrupt or delete highly sensitive information that would cause a denial of service to other users. IBM X-Force ID: 142696.

Typ:

CWE-269

(Improper Privilege Management)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
IBM -> Tivoli storage manager 
IBM -> Tivoli storage manager for space management 
IBM -> Tivoli storage manager for virtual environments 

 Referencje:
http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=ibm10719401
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/142696

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top