Podatność CVE-2018-15502


Publikacja: 2018-09-12

Opis:
Insecure permissions in Lone Wolf Technologies loadingDOCS 2018-08-13 allow remote attackers to download any confidential files via https requests for predictable URLs.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
Lone Wolf loadingDOCS Insecure Permissions
Ian Lord
15.09.2018

Typ:

CWE-732

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Lwolf -> Loading docs 

 Referencje:
https://www.ezmax.ca/messages/CVE-2018-15502.html

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top