Podatność CVE-2018-15505


Publikacja: 2018-08-17   Modyfikacja: 2018-08-18

Opis:
An issue was discovered in Embedthis GoAhead before 4.0.1 and Appweb before 7.0.2. An HTTP POST request with a specially crafted "Host" header field may cause a NULL pointer dereference and thus cause a denial of service, as demonstrated by the lack of a trailing ']' character in an IPv6 address.

Typ:

CWE-476

(NULL Pointer Dereference)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Embedthis -> Appweb 
Embedthis -> Goahead 

 Referencje:
https://github.com/embedthis/appweb/commit/16e6979c82297d5fc4f8661e7ada975f51e4dfa9
https://github.com/embedthis/appweb/issues/605
https://github.com/embedthis/goahead/issues/264

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top