Podatność CVE-2018-15519


Publikacja: 2019-06-28

Opis:
Various Lexmark devices have a Buffer Overflow (issue 1 of 2).

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Lexmark -> X73x firmware 
Lexmark -> Xs95x firmware 
Lexmark -> 6500 firmware 
Lexmark -> X74x firmware 
Lexmark -> Cx310 firmware 
Lexmark -> X79x firmware 
Lexmark -> Cx410 firmware 
Lexmark -> X86x firmware 
Lexmark -> Cx510 firmware 
Lexmark -> X92x firmware 
Lexmark -> Mx31x firmware 
Lexmark -> X95x firmware 
Lexmark -> Mx41x firmware 
Lexmark -> Xc2132 firmware 
Lexmark -> Mx51x firmware 
Lexmark -> Xm1145 firmware 
Lexmark -> Mx61x firmware 
Lexmark -> Xm3150 firmware 
Lexmark -> Mx6500 firmware 
Lexmark -> Xm51xx firmware 
Lexmark -> Mx71x firmware 
Lexmark -> Xm71xx firmware 
Lexmark -> Mx81x firmware 
Lexmark -> Xm91x firmware 
Lexmark -> Mx91x firmware 
Lexmark -> Xs54x firmware 
Lexmark -> X46x firmware 
Lexmark -> Xs74x firmware 
Lexmark -> X54x firmware 
Lexmark -> Xs79x firmware 
Lexmark -> X65x firmware 
Lexmark -> Xs92x firmware 

 Referencje:
http://support.lexmark.com/index?page=content&id=TE892

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top