Podatność CVE-2018-15755


Publikacja: 2018-10-12   Modyfikacja: 2018-10-13

Opis:
Cloud Foundry CF Networking Release, versions 2.11.0 prior to 2.16.0, contain an internal api endpoint vulnerable to SQL injection between Diego cells and the policy server. A remote authenticated malicious user with mTLS certs can issue arbitrary SQL queries and gain access to the policy server.

Typ:

CWE-89

(Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.5/10
6.4/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Cloud foundry -> Cf-networking 

 Referencje:
https://www.cloudfoundry.org/blog/cve-2018-15755/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top