Podatność CVE-2018-15884


Publikacja: 2018-08-28

Opis:
RICOH MP C4504ex devices allow HTML Injection via the /web/entry/en/address/adrsSetUserWizard.cgi entryNameIn parameter.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
RICOH MP C4504ex Printer Cross-Site Request Forgery
Ismail Tasdelen
27.08.2018

Typ:

CWE-352

(Cross-Site Request Forgery (CSRF))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Ricoh -> Mp c4504ex firmware 

 Referencje:
http://packetstormsecurity.com/files/149082/RICOH-MP-C4504ex-Cross-Site-Request-Forgery.html
https://www.exploit-db.com/exploits/45264/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top