Podatność CVE-2018-16183


Publikacja: 2019-01-09   Modyfikacja: 2019-01-10

Opis:
An unquoted search path vulnerability in some pre-installed applications on Panasonic PC run on Windows 7 (32bit), Windows 7 (64bit), Windows 8 (64bit), Windows 8.1 (64bit), Windows 10 (64bit) delivered in or later than October 2009 allow local users to gain privileges via a Trojan horse executable file and execute arbitrary code with eleveted privileges.

Typ:

CWE-428

(Unquoted Search Path or Element)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Panasonic -> System interface device 0021 
Panasonic -> System interface device 0040 

 Referencje:
https://jvn.jp/en/jp/JVN36895151/index.html
https://pc-dl.panasonic.co.jp/dl/docs/077770

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top