Podatność CVE-2018-16190


Publikacja: 2019-02-13

Opis:
Untrusted search path vulnerability in UNARJ32.DLL for Win32, LHMelting for Win32, and LMLzh32.DLL (UNARJ32.DLL for Win32 Ver 1.10.1.25 and earlier, LHMelting for Win32 Ver 1.65.3.6 and earlier, LMLzh32.DLL Ver 2.67.1.2 and earlier) allows an attacker to gain privileges via a Trojan horse DLL in an unspecified directory.

Typ:

CWE-426

(Untrusted Search Path)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Micco -> Lhmelting 
Micco -> Lmlzh32.dll 
Micco -> Unarj32.dll 
Micco -> Unlha32.dll 

 Referencje:
http://jvn.jp/en/jp/JVN52168232/index.html
http://micco.mars.jp/vul/2017/mhsvi20170515_02.htm
http://micco.mars.jp/vul/2017/mhsvi20170515_04.htm
http://micco.mars.jp/vul/2017/mhsvi20170515_05.htm
https://micco.mars.jp/vul/2017/mhsvi20170515_03.htm

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top