Podatność CVE-2018-16192


Publikacja: 2019-01-09   Modyfikacja: 2019-01-10

Opis:
Aterm WF1200CR and Aterm WG1200CR (Aterm WF1200CR firmware Ver1.1.1 and earlier, Aterm WG1200CR firmware Ver1.0.1 and earlier) allow an attacker on the same network segment to obtain information registered on the device via unspecified vectors.

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:A/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.3/10
2.9/10
6.5/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Sieć lokalna
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
NEC -> Aterm wf1200cr firmware 
NEC -> Aterm wg1200cr firmware 

 Referencje:
https://jpn.nec.com/security-info/secinfo/nv18-021.html
https://jvn.jp/en/jp/JVN87535892/index.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top