Podatność CVE-2018-16193


Publikacja: 2019-01-09   Modyfikacja: 2019-01-10

Opis:
Cross-site scripting vulnerability in Aterm WF1200CR and Aterm WG1200CR (Aterm WF1200CR firmware Ver1.1.1 and earlier, Aterm WG1200CR firmware Ver1.0.1 and earlier) allows authenticated attackers to inject arbitrary web script or HTML via unspecified vectors.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.5/10
2.9/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
NEC -> Aterm wf1200cr firmware 
NEC -> Aterm wg1200cr firmware 

 Referencje:
https://jpn.nec.com/security-info/secinfo/nv18-021.html
https://jvn.jp/en/jp/JVN87535892/index.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top