Podatność CVE-2018-16285


Publikacja: 2018-09-06

Opis:
The UserPro plugin through 4.9.23 for WordPress allows XSS via the shortcode parameter in a userpro_shortcode_template action to wp-admin/admin-ajax.php.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Userproplugin -> Userpro 

 Referencje:
https://risataim.blogspot.com/2018/09/xss-en-plugin-userpro-de-wordpress.html
https://wpvulndb.com/vulnerabilities/9124

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top