Podatność CVE-2018-16546


Publikacja: 2018-09-05   Modyfikacja: 2018-09-06

Opis:
Amcrest networked devices use the same hardcoded SSL private key across different customers' installations, which allows remote attackers to defeat cryptographic protection mechanisms by leveraging knowledge of this key from another installation, as demonstrated by Amcrest_IPC-HX1X3X-LEXUS_Eng_N_AMCREST_V2.420.AC01.3.R.20180206.

Typ:

CWE-798

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Amcrest -> Amcrest ipc-hx1x3x-lexus eng n amcrest 

 Referencje:
https://seclists.org/bugtraq/2018/Sep/6

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top