Podatność CVE-2018-16660


Publikacja: 2019-04-25   Modyfikacja: 2019-04-26

Opis:
A command injection vulnerability in PWS in Imperva SecureSphere 13.0.0.10 and 13.1.0.10 Gateway allows an attacker with authenticated access to execute arbitrary OS commands on a vulnerable installation.

Typ:

CWE-78

(Improper Neutralization of Special Elements used in an OS Command ('OS Command Injection') )

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9/10
10/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Imperva -> Securesphere 

 Referencje:
https://www.exploit-db.com/exploits/45542/
https://www.imperva.com/products/securesphere/web-application-firewall/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top