Podatność CVE-2018-16792


Publikacja: 2018-12-05   Modyfikacja: 2018-12-06

Opis:
SolarWinds SFTP/SCP server through 2018-09-10 is vulnerable to XXE via a world readable and writable configuration file that allows an attacker to exfiltrate data.

Typ:

CWE-611

(Information Exposure Through XML External Entity Reference)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.4/10
4.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
Solarwinds -> Sftp/scp server 

 Referencje:
https://seclists.org/fulldisclosure/2018/Dec/0

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top