Podatność CVE-2018-16804


Publikacja: 2019-03-07   Modyfikacja: 2019-03-08

Opis:
An issue was discovered in UCMS 1.4.6. There is XSS in the title bar, as demonstrated by a do=list request.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Ucms project -> UCMS 

 Referencje:
https://github.com/Stephen-Tech/UCMS/blob/master/README.md

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top