Podatność CVE-2018-16981


Publikacja: 2018-09-12   Modyfikacja: 2018-09-13

Opis:
stb stb_image.h 2.19, as used in catimg, Emscripten, and other products, has a heap-based buffer overflow in the stbi__out_gif_code function.

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Stb project -> STB 

 Referencje:
https://github.com/nothings/stb/issues/656

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top