Podatność CVE-2018-17037


Publikacja: 2018-09-14

Opis:
user/editpost.php in UCMS 1.4.6 mishandles levels, which allows escalation from the normal user level of 1 to the superuser level of 3.

Typ:

CWE-732

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.5/10
6.4/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Ucms project -> UCMS 

 Referencje:
https://github.com/blackstar24/UCMS/blob/master/level.md

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top