Podatność CVE-2018-17320


Publikacja: 2018-09-21

Opis:
An issue was discovered in UCMS 1.4.6. aaddpost.php has stored XSS via the sadmin/aindex.php minfo parameter in a sadmin_aaddpost action.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Ucms project -> UCMS 

 Referencje:
https://github.com/ucms/ucms/issues/1

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top