Podatność CVE-2018-17332


Publikacja: 2018-09-22

Opis:
An issue was discovered in libsvg2 through 2012-10-19. The svgGetNextPathField function in svg_string.c returns its input pointer in certain circumstances, which might result in a memory leak caused by wasteful malloc calls.

Typ:

CWE-772

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Libsvg2 project -> Libsvg2 

 Referencje:
https://github.com/agambier/libsvg2/issues/2

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top