Podatność CVE-2018-17369


Publikacja: 2018-09-23   Modyfikacja: 2018-09-24

Opis:
An issue was discovered in springboot_authority through 2017-03-06. There is stored XSS via the admin/role/edit roleKey, name, or description parameter.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.5/10
2.9/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Springboot authority project -> Springboot authority 

 Referencje:
https://github.com/qzw1210/springboot_authority/issues/4

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top