Podatność CVE-2018-17593


Publikacja: 2018-10-02

Opis:
AirTies Air 5453 devices with software 1.0.0.18 have XSS via the top.html productboardtype parameter.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
Airties AIR5453 1.0.0.18 Cross Site Scripting
Ismail Tasdelen
29.09.2018

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Airties -> Air 5453 firmware 

 Referencje:
http://packetstormsecurity.com/files/149595/Airties-AIR5453-1.0.0.18-Cross-Site-Scripting.html
https://www.exploit-db.com/exploits/45525/

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top