Podatność CVE-2018-17950


Publikacja: 2018-12-12

Opis:
Incorrect enforcement of authorization checks in eDirectory prior to 9.1 SP2

Typ:

CWE-863

(Incorrect Authorization)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Microfocus -> Edirectory 

 Referencje:
https://www.netiq.com/documentation/edirectory-91/edirectory912_releasenotes/data/edirectory912_releasenotes.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top