Podatność CVE-2018-17954


Publikacja: 2020-04-03

Opis:
A Least Privilege Violation vulnerability in crowbar of SUSE OpenStack Cloud 7, SUSE OpenStack Cloud 8, SUSE OpenStack Cloud 9, SUSE OpenStack Cloud Crowbar 8, SUSE OpenStack Cloud Crowbar 9 allows root users on any crowbar managed node to cause become root on any other node. This issue affects: SUSE OpenStack Cloud 7 crowbar-core versions prior to 4.0+git.1578392992.fabfd186c-9.63.1, crowbar-. SUSE OpenStack Cloud 8 ardana-cinder versions prior to 8.0+git.1579279939.ee7da88-3.39.3, ardana-. SUSE OpenStack Cloud 9 ardana-ansible versions prior to 9.0+git.1581611758.f694f7d-3.16.1, ardana-. SUSE OpenStack Cloud Crowbar 8 crowbar-core versions prior to 5.0+git.1582968668.1a55c77c5-3.35.4, crowbar-. SUSE OpenStack Cloud Crowbar 9 crowbar-core versions prior to 6.0+git.1582892022.cbd70e833-3.19.3, crowbar-.

Typ:

CWE-269

(Improper Privilege Management)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
SUSE -> Openstack cloud 
SUSE -> Openstack cloud crowbar 

 Referencje:
https://bugzilla.suse.com/show_bug.cgi?id=1117080

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top