Podatność CVE-2018-17957


Publikacja: 2018-12-26

Opis:
The YaST2 RMT module for configuring the SUSE Repository Mirroring Tool (RMT) before 1.1.2 exposed MySQL database passwords on process commandline, allowing local attackers to access or corrupt the RMT database.

Typ:

CWE-287

(Improper Authentication)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
SUSE -> Repository mirroring tool 

 Referencje:
https://bugzilla.suse.com/show_bug.cgi?id=1117602
https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2018-12/msg00068.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top