Podatność CVE-2018-17988


Publikacja: 2019-03-07   Modyfikacja: 2019-03-08

Opis:
LayerBB 1.1.1 has SQL Injection via the search.php search_query parameter.

Typ:

CWE-89

(Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Layerbb -> Layerbb 

 Referencje:
https://www.exploit-db.com/exploits/45530/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top