Podatność CVE-2018-18256


Publikacja: 2019-03-15

Opis:
An issue was discovered in CapMon Access Manager 5.4.1.1005. A regular user can obtain local administrator privileges if they run any whitelisted application through the Custom App Launcher.

Typ:

CWE-287

(Improper Authentication)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Capmon -> Access manager 

 Referencje:
https://improsec.com/tech-blog/cam1

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top