Podatność CVE-2018-18405


Publikacja: 2020-04-22

Opis:
jQuery v2.2.2 allows XSS via a crafted onerror attribute of an IMG element.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Jquery -> Jquery 

 Referencje:
https://br.linkedin.com/in/joas-antonio-dos-santos

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top