Podatność CVE-2018-18434


Publikacja: 2018-10-17

Opis:
An issue was discovered in litemall 0.9.0. Arbitrary file download is possible via ../ directory traversal in linlinjava/litemall/wx/web/WxStorageController.java in the litemall-wx-api component.

Typ:

CWE-22

(Improper Limitation of a Pathname to a Restricted Directory ('Path Traversal'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Litemall project -> Litemall 

 Referencje:
https://github.com/linlinjava/litemall/commit/49ab94d0052672d4fb642505d44b94a18abea332
https://github.com/linlinjava/litemall/issues/76

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top