Podatność CVE-2018-18566


Publikacja: 2018-10-24

Opis:
The SIP service in Polycom VVX 500 and 601 devices 5.8.0.12848 and earlier allow remote attackers to obtain sensitive phone configuration information by leveraging use with an on-premise installation with Skype for Business.

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Polycom -> Uc software 
Polycom -> Vvx 500 firmware 
Polycom -> Vvx 601 firmware 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/105746
https://seclists.org/bugtraq/2018/Oct/33
https://www.syss.de/fileadmin/dokumente/Publikationen/Advisories/SYSS-2018-028.txt

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top