Podatność CVE-2018-18590


Publikacja: 2018-11-07

Opis:
A potential remote code execution and information disclosure vulnerability exists in Micro Focus Operations Bridge containerized suite versions 2017.11, 2018.02, 2018.05, 2018.08. This vulnerability could allow for information disclosure.

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:A/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.8/10
6.4/10
6.5/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Sieć lokalna
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Microfocus -> Operations bridge 

 Referencje:
https://softwaresupport.softwaregrp.com/document/-/facetsearch/document/KM03283416

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top