Podatność CVE-2018-18692


Publikacja: 2019-02-23

Opis:
A reflected Cross-Site scripting (XSS) vulnerability in SEMCO Semcosoft 5.3 allows remote attackers to inject arbitrary web scripts or HTML via the username parameter to the Login Form.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Semcosoft -> Semcosoft 

 Referencje:
https://atomic111.github.io/article/semcosoft-cross-site-scripting

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top