Podatność CVE-2018-18742


Publikacja: 2018-10-29

Opis:
A CSRF issue was discovered in SEMCMS 3.4 via the admin/SEMCMS_User.php?Class=add&CF=user URI.

Typ:

CWE-352

(Cross-Site Request Forgery (CSRF))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Sem-cms -> Semcms 

 Referencje:
https://github.com/AvaterXXX/SEMCMS/blob/master/CSRF.md

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top