Podatność CVE-2018-18837


Publikacja: 2019-06-18

Opis:
An issue was discovered in Netdata 1.10.0. HTTP Header Injection exists via the api/v1/data filename parameter because of web_client_api_request_v1_data in web/api/web_api_v1.c.

Typ:

CWE-113

(Improper Neutralization of CRLF Sequences in HTTP Headers ('HTTP Response Splitting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.8/10
4.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
My-netdata -> Netdata 

 Referencje:
https://github.com/netdata/netdata/blob/798c141c49ee85bddc8f48f25d2cb593ec96da07/web/api/web_api_v1.c#L367-L370
https://github.com/netdata/netdata/commit/92327c9ec211bd1616315abcb255861b130b97ca
https://github.com/netdata/netdata/pull/4521
https://www.red4sec.com/cve/netdata_header_injection.txt

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top