Podatność CVE-2018-18838


Publikacja: 2019-06-18

Opis:
An issue was discovered in Netdata 1.10.0. Log Injection (or Log Forgery) exists via a %0a sequence in the url parameter to api/v1/registry.

Typ:

CWE-74

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
My-netdata -> Netdata 

 Referencje:
https://github.com/netdata/netdata/commit/92327c9ec211bd1616315abcb255861b130b97ca
https://github.com/netdata/netdata/pull/4521
https://www.red4sec.com/cve/netdata_log_injection.txt

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top