Podatność CVE-2018-18841


Publikacja: 2018-10-30

Opis:
XSS was discovered in SEMCMS PHP V3.4 via the SEMCMS_SeoAndTag.php?Class=edit&CF=SeoAndTag tag_indexkey parameter.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.5/10
2.9/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Sem-cms -> Semcms 

 Referencje:
https://github.com/m3lon/XSS-Expoit/blob/master/SEMCMS%20Stored%20XSS_2.md

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top