Podatność CVE-2018-18868


Publikacja: 2018-10-31

Opis:
No-CMS 1.1.3 is prone to Persistent XSS via a contact_us name parameter, as demonstrated by the VG48Z5PqVWname parameter.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
No-cms project -> No-cms 

 Referencje:
https://github.com/s-kustm/Subodh/blob/master/CVE-2018-18868.pdf

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top