Podatność CVE-2018-19057


Publikacja: 2018-11-07

Opis:
SimpleMDE 1.11.2 has XSS via an onerror attribute of a crafted IMG element, or via certain input with [ and ( characters, which is mishandled during construction of an A element.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Sparksuite -> Simplemde 

 Referencje:
https://github.com/sparksuite/simplemde-markdown-editor/issues/721

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top