Podatność CVE-2018-19139


Publikacja: 2018-11-09   Modyfikacja: 2018-11-10

Opis:
An issue has been found in JasPer 2.0.14. There is a memory leak in jas_malloc.c when called from jpc_unk_getparms in jpc_cs.c.

Typ:

CWE-772

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Redhat -> Fedora 
Jasper project -> Jasper 
Debian -> Debian linux 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/105956
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1649110
https://github.com/mdadams/jasper/issues/188
https://lists.debian.org/debian-lts-announce/2019/01/msg00003.html

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top