Podatność CVE-2018-19210


Publikacja: 2018-11-12

Opis:
In LibTIFF 4.0.9, there is a NULL pointer dereference in the TIFFWriteDirectorySec function in tif_dirwrite.c that will lead to a denial of service attack, as demonstrated by tiffset.

Typ:

CWE-476

(NULL Pointer Dereference)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Libtiff -> Libtiff 
Debian -> Debian linux 
Canonical -> Ubuntu linux 

 Referencje:
http://bugzilla.maptools.org/show_bug.cgi?id=2820
http://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2019-04/msg00041.html
http://www.securityfocus.com/bid/105932
https://lists.debian.org/debian-lts-announce/2019/02/msg00026.html
https://usn.ubuntu.com/3906-1/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top