Podatność CVE-2018-19211


Publikacja: 2018-11-12

Opis:
In ncurses 6.1, there is a NULL pointer dereference at function _nc_parse_entry in parse_entry.c that will lead to a denial of service attack. The product proceeds to the dereference code path even after a "dubious character `*' in name or alias field" detection.

Typ:

CWE-476

(NULL Pointer Dereference)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
GNU -> Ncurses 

 Referencje:
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1643754

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top