Podatność CVE-2018-19232


Publikacja: 2018-12-24

Opis:
The web service on Epson WorkForce WF-2861 10.48 LQ22I3(Recovery-mode), WF-2861 10.51.LQ20I6, and WF-2861 10.52.LQ17IA devices allows remote attackers to cause a denial of service via a FIRMWAREUPDATE GET request, as demonstrated by the /DOWN/FIRMWAREUPDATE/ROM1 URI.

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Epson -> Epson workforce wf-2861 firmware 

 Referencje:
https://github.com/epistemophilia/CVEs/blob/master/Epson-WorkForce-WF2861/CVE-2018-19232/poc-cve-2018-19232.py

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top